Marek Horyza

m horyzaMarek Horyza jest zaangażowany w działalność szkoły od 1989 roku.Początkowo był związany ze szkołą jako student i współorganizator letnich obozów językowych, a od 1994 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel języka angielskiego. W 1997 roku przejął po Ruth Kowalczuk funkcję dyrektora szkoły.

Jest żonaty. Jego żona Elaine jest także nauczycielką języka angielskiego. Mają dwóch synów: Davida (ur.1996) i Roberta (ur.1998).

W 2006 zrezygnowal ze stanowiska dyrektora, aby skupić się na nauczaniu języka angielskiego. Od 2008 roku pełni obowiązki dyrektora i zajmuje się pracą dydaktyczną.