Plan zajęć

Informujemy, że pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2017/18 odbędą się 25 września.